Obyvatelia mestskej časti Lamač platia za predražené teplo

Autor: Daniel Valentovič | 2.11.2017 o 8:54 | Karma článku: 3,41 | Prečítané:  1377x

BES,s.r.o. je monopolný dodávateľ tepla do väčšiny domov na sídlisku  Lamač. Starosta a poslanci dodávateľa nekontrolujú, preto maximálne zvyšuje ceny tepla . Občania musia predražené  teplo platiť a trpí aj rozpočet MČ BA- Lamač.

V roku 2005 uzavrel nájomca  BES,s.r.o. s prenajímateľom Mestská časť  Bratislava Lamač (ďalej Lamač) v roku 2005 „Zmluvu  o dlhodobom  prevádzkovaní a modernizácii   tepelného hospodárstva...“  (ďalej Zmluva). BES,s.r.o vykuruje  väčšinu panelových domov   v Lamači prostredníctvom systému CZT TH Lamač. Lamačský starosta je signatárom Zmluvy a keďže je štatutárnym zástupcom zmluvnej strany je aj zmluvným garantom jej dodržiavania. 

Podľa znenia článku 5.3.1 Zmluvy je signatár Zmluvy , teda Lamač oprávnená kedykoľvek vykonať hĺbkovú kontrolu hospodárenia vo firme BES,s.r.o. , ktorá musí podľa Zmluvy poskytnúť plnú súčinnosť.   Občania kontrolu preukázateľne a opakovane požadujú po dobu najmenej štyroch rokov. Napriek tomu starosta  a poslanci hĺbkovú kontrolu podľa článku 5.3.1. nevykonali ani raz za 12 rokov.

Starosta a poslanci – najmä predseda finančnej komisie systematicky ignorujú podnety občanov k problematike cien tepla , lebo dlhodobo  neodpovedajú občanom na ich najmenej 75 písomných otázok  týkajúcich sa  neplnení  zmluvy zo strany s BES,s.r.o..  Taktiež neodpovedajú  ani na 20 stranovú analýzu  občanov k problémom s BES,s.r.o.  založenú na verejne dostupných účtovných uzávierkach viacerých dotknutých firiem. Občania a aj poslanci, ktorí  vecne poukážu na problémy s BESom sú bez dôkazov a bez možnosti brániť sa verejne  obviňovaní a osočovaní.  (viď napríklad časopis Lamačan č.9 a č.10 z roku 2017,   http://www.lamac.sk/casopis-lamacan.phtml?id5=9847 ). 

Jednotkovú  cenu  za teplo aj ohrev teplej vody dodané na pätu bytových domov zámerne účelovo zvyšujú  členovia   úzkej rodiny vlastniacej  približne  12 firiem, vrátane firmy BES,s.r.o. a firmy Enerbiz ,s.r.o. od ktorej  kupujú pre CZT TH Lamač predražený plyn a elektrickú energiu.

Hlavný spôsob zvyšovania  jednotkových cien tepla vidno   priamo z účtovných uzávierok za rok 2014 autorizovaných členmi jedinej úzkej rodiny, ktorá dané firmy vlastní – najmä Enerbiz, s.r.o. a BES,s.r.o., ako aj Správy nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnosti BES,s.r.o. od  Ing. Tomáša Ráno, licencia SKAU č. 958 z 27.5.2015 (všetky dokumenty sú na http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch ).   Firma BES,s.r.o. .vlastníkaOľgy V. kupuje pre CZT TH  Lamač  od  firmy Enerbiz, s.r.o. – teda od vlastníka Andreja V.  (štatutár oboch firiem  je fyzicky ten istý  Andrej V.) veľmi predražený plyn a elektrinu.   Z dokumentov (viď  obr 1. a 2. nižšie)  sa dá odhadnúť , že vlastník  Andrej V.  predražuje plyn a elektrinu o cca  30 % oproti cene  za ktorú plyn a elektrinu nakúpi. Predraženie spotrebovanej elektriny a plynu v kotloch CZT TH Lamač sa  započítava  do ceny tepla pre Lamačanov, čím cena tepla zákonite prudko narastie. Dokumenty uvádzajú, že  v roku 2014 kúpila firma BES,s.r.o.  pre CZT TH Lamač od firmy Enerbiz,s.r.o. plyn a elektrickú energiu za 885983 € .(Obr.1).  Dá sa vypočítať že to  predstavovalo cca 74% tržieb firmy Enerbiz,s.r.o. zaplatených v cene tepla Lamačanmi v tom istom roku. (Príloha 2)  Možno  sa oprávnene domnievať, že Lamačania zaplatili v platbách  za teplo  tiež  asi 74% zisku firmy Enerbiz,s.r.o. , čo predstavuje  cca 271038 €  (presnejšie sa jedná o 74% z rozdielu cien predaného tovaru a nakúpeného tovaru, tovar je v skutočnosti plyn elektrina ) . Príklad  sa týka len roku 2014.  V rokoch 2012, 2013, 2015,2016, 2017 údajne konala firma BES,s.r.o. veľmi podobne.  Preto sa dá usudzovať,  že obral rodinný klan vlastniaci firmy Enerbiz aj BES  Lamačanov o viac ako 1 milión € len na predražení plynu, čo predstavuje na jeden BESkou vykurovaný byt škodu v priemere približne  500 € !

Maximálnu cenu tepla, aj pre CZT TH  Lamač,   síce formálne určuje regulačný úrad URSO, ale určuje ju najmä  na základe žiadateľom predložených dokumentov.  Čím predraženejšie faktúry BES,s.r.o. predloží za Lamač úradu  URSO , tým  musí určiť URSO vyššiu maximálnu cenu tepla pre CZT TH Lamač.

Podľa Zmluvy je nájomca BES,s.r.o.  povinný postupovať pri zriaďovaní záležitostí vyplývajúcich z tejto Zmluvy so starostlivosťou riadneho hospodára , t.j. s náležitou starostlivosťou , ktorá zahŕňa povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami prenajímateľa.

Dovoľte mi opýtať sa :   je umele  vysoká cena  tepla dosiahnutá  účelovým predražením plynu v záujme obyvateľov MČ Bratislava –Lamač? Je platenie účelovo predraženého tepla  v záujme Lamačanov,  najmä starých a chorých, ktorí nemajú dosť peňazí ani na lieky?  Občania  platia firme BES za teplo, preto majú právo na to, aby sa dozvedeli pravdu o tom prečo a koho vinou platia za teplo toľko,  koľko bezpodmienečne  musia zaplatiť pod hrozbou exekúcií...  

Daniel Valentovič, bývalý poslanec MZ Lamač.

Obr.1 : výpis zo Správy nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnosti BES,s.r.o. od  Ing. Tomáša Ráno, licencia SKAU č. 958 z 27.5.2015 (všetky dokumenty sú na http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch   ,  resp.  http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/4800769   ).   „Nákup energií“ znamená nákup plynu a elektriny firmy BES,s.r.o. od Enerbiz, s.r.o  firmou  BES,s.r.o. (to jest spriaznenou osobou!

    

Príloha  2  : výpis z verejne dostupnej účtovnej uzávierky fy Enerbiz, s.r.o. za rok 2014 . Poznámka:  Enerbiz je priekupník, obchoduje s energiami , zo jest plynom a elektrinou – teda  „tovar“  znamená elektrinu a plyn , ktorého 74% (objem predaja = 885983€) predala firma Enerbiz, s.r.o. firme BES,s.r.o. vykurujúcej byty Lamačanov a lamačské obecné budovy cez  systém CZT TH Lamač 

Príloha  3 :Hlavička prvej strany  z daňového priznania fy BES,s.r.o. za rok 2014 - len pre poriadok, že je tiež verejne dostupné. Predraženie plynu je zrejmé z obr 1.a obr.2

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?